IZRADA ALATA

profiller
ALUMINAKS METAL SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

IZRADA ALATA

Alat nije samo aparat ili sredstvo koje služi za proizvodnju profila. Sa preko 9000 različitih alata svoje mesto na tržištu svakog dana sve više i više ojačava.
Dobro dizajnirani alat u proizvodnji profila utiče na ova pitanja
• Obezbeđivanje visokog kvaliteta profila
• Obezbeđivanje tolerancije kod dimenzije profila
• Mogućnost da uvek proizvodnja profila bude istog kvaliteta
• Obezbeđivanje željenih fizičkih svojstava kod profila